मराठा विद्या प्रसारक समाज विधी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिन साजरा करण्यात आला.

१२ डिसेंबर २०२१

मराठा विद्या प्रसारक समाज विधी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिन साजरा करण्यात आला.