शारीरिक शिक्षक संचालक प्रा. कपिल शिरसाट यांना पीएचडी प्रदान करण्यात आली.

३ मार्च २०२२

म.वि.प्र. समाज विधी महाविद्यालयाचे शारीरिक शिक्षक संचालक प्रा. कपिल शिरसाट यांना पीएचडी प्रदान करण्यात आली.