मराठा विद्या प्रसारक समाजाच्या विधी महाविद्यालयात स्नेहसंमेलन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले

६ एप्रिल २०२३

मराठा विद्या प्रसारक समाजाच्या विधी महाविद्यालयात स्नेहसंमेलन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले.