“फॉरेन्सिक सायन्स” वेबिनार समाज विधी महाविद्यालयाकडून आयोजित करण्यात आले.

०३ जुलै २०२१

“फॉरेन्सिक सायन्स” वेबिनार मविप्र समाज विधी महाविद्यालयाकडून आयोजित करण्यात आले.