आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिनानिमित्त मविप्रच्या विधी महाविद्यालयात वेबिनार आयोजित करण्यात आला.

४ ऑक्टोबर २०२१

आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिनानिमित्त मविप्रच्या विधी महाविद्यालयात वेबिनार आयोजित करण्यात आला.