मविप्र समाज विधे महाविद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना दिन साजरा करण्यात आला.

मविप्र समाज विधे महाविद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना दिन साजरा करण्यात आला.